Vattenbrist och pooldrömmar?

Fyll din pool med sjövatten

Hör du till de som längtar efter en egen pool men vattenbristen sätter stopp för det? Lugn, här kommer lösningen.

Det är vattenbrist på många håll i landet och tankbilar med vatten kör långa sträckor för de som bygger pool trots bristen på vatten, med höga kostnader till följd. Oavsett grundvattennivån och bevattningsförbud finns det alternativ till att fylla din pool med kommunens kranvatten.

Har du egen brunn går det att fylla en pool med det vattnet. Det är oftast inte det bästa alternativet eftersom man sällan har kontroll på hur stor vattentillgången är, och ingen vill vara utan dricksvatten. Dessutom har brunnsvatten ofta höga halter av mineraler som inte ger det bästa poolvattnet.

Att använda sjö- eller havsvatten är ett bättre alternativ. Det går att hämta med tankbil och tömma i poolen. I ett land med omkring 100.000 sjöar har de flesta nära till vatten som går alldeles utmärkt att använda i en pool. Se bara till att fråga markägaren om lov innan!

Väljer du att fylla din pool med havsvatten (dvs. salt eller bräckt vatten) bör du se till att inte ha några rostfria detaljer som stegar och infästningar i poolen. De är visserligen rostfria men sällan i den kvalité så att de tål saltvatten som ”äter” på metallen. Har du en rostfri stege kan du välja vippbeslag så att du enkelt lyfter ur den ur poolen när den inte används. Vatten med salt i känns ofta behagligare för ögon och hud att bada i.

När du väl fyllt din pool med vatten, oavsett om det är från en brunn, sjö, havet eller från det kommunala vattennätet börjar du med att mäta och justera värdena på ditt vatten till de ideala och göra en chockklorering innan första badet.

Fyll poolen med sjövatten steg för steg:

  1. Låt slangar och filtret fyllas med vatten och starta igång filteranläggningen.
  2. Testa pH-värdet och korrigera om det behövs, pH-värdet ska alltid ligga mellan 7,0 – 7,4. Är det för högt, sänker du det med Delphin pH-minus granulat. Är det för lågt, höjder du det med Delphin pH-plus granulat.
  3. Kolla vattenbalansen genom att mäta vattnets hårdhet.
    Den totala hårdheten (=kalciumhårdhet) bör ligga mellan 150-250 mg/l eller 8-12 °dH. Vid värden över 20 °dH behöver man tillsätta Delphin Metal Magic.
    Karbonathårdheten (=alkanitet) bör ligga mellan 80-120 mg/l. Vid värden under 80 mg/l behöver man tillsätta Delphin Alka Up.
  4. Gör en chockklorering med Delphin Chockklor granulat för att desinficera vattnet. Bada inte innan du testat att klorvärdet ligger mellan 1,0-1,5 ppm (mg/l)
  5. Tillsätt ett algmedel redan från början för att förebygga algtillväxt och samtidigt höja desinfektionsmedlets verkan. Välj mellan Delphin Algfix Standard och Delphin Algfix Special.
  6. När alla värden stämmer med de rekommenderade och vattnet ser kristallklart och friskt ut är det bara sätta igång och bada. Fortsätt sköta om ditt vatten med Delphin pool produkter.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.