Säkerhet och dataskydd

Säkerhet på CF group Scandinavia

Säkerhet är inte tomma ord för oss, därför vill vi gärna berätta vad vi gör.
Vi har lång erfarenhet av att rena vatten i pooler och massagebad i alla storlekar. Vår VD i Chemoform Scandinavia, Endre Winsents, har en kemiingenjörsutbildning med inriktning vattenrening. Endre har dessutom arbetat nästan 25 år med spa- och poolkemi i både Sverige, Norge och Tyskland. Han håller regelbundna utbildningar för de återförsäljare som önskar och vi svarar på era kemifrågor på vår support.

Vi har också en utbildad säkerhetsrådgivare, Niklas Rimsby. Han jobbar med att hela tiden se över och förbättra våra rutiner för att lagring och transport av farligt gods. Han ser också till att våra säkerhetsdatablad alltid är uppdaterade.

Chemoforms produkter utvecklas oavbrutet, med särskild vikt lagd på säkerhet. I Chemoform Group har vi specialister på kemi-och säkerhetsavdelningen i Tyskland, som jobbar med vattenreningsfrågor i hela Europa. Vi försöker alltid göra användandet av våra produkter så enkel och säker som möjligt. Exempel på det är vårt 5 stegssystem med olika färger, det har vi använt länge och många andra har tagit efter det enkla och smarta systemet.

För oss är det självklart att följa föreskrifter och lagstadgade krav. Till exempel:

 • Vi är certifierade av branschorganisationen SBB, Svenska Badbranschen.
 • Biociddirektivet 98/8/EG kom till den 28 juli 1998. Sedan dess har alla våra biocidprodukter haft rätta färgsymboler och innehållsdeklarationer. I all vår marknadsföring finns naturligtvis också lagstadgad märkning.
 • Våra texter på kemiförpackningarna är på svenska (eller det språk där produkten säljs) som regelverket kräver.
 • Produkter som är deklarerade som irriterande eller värre packas i förpackningar med varningsmärken.
 • Produkter som är deklarerade som farligt gods levereras i UN-godkänd förpackningar.
 • Barnsäkra lock på alla förpackningar.
 • Våra produkter anmäls till Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen.
 • Vi har en utbildad säkerhetsansvarig som ser till att alla våra produkter hanteras, lagras och transporteras på ett säkert sätt.
 • Säkerhetsblad finns på våra kemikalier och kan beställas på chemoform.scandinavia@chemoform.com.
 • För er som prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi ut information om ändrade regelverk och annat som berör pool- och spakemi.

Hur jobbar vi med dataskydd

Chemoform Scandinavia värnar om den personliga integriteten för våra kunder, leverantörer, anställda och andra samarbetspartner. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personlig information vi sparar om dig hos oss. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter

Chemoform Scandinavia AB hanterar framförallt företagsuppgifter som inte berörs av dataskyddslagen, men som kontaktperson eller i andra sammanhang finns personuppgifter med i våra register.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter som vi har fått direkt av dig vid avtal, offert, köp, prenumeration av vårt nyhetsbrev eller annan kontakt med oss.

Vi kan också har fått uppgifter om dig indirekt vid köp genom någon av våra återförsäljare, framförallt om du beställt produkter som skickas direkt till dig.

Personnummer sparas hos oss bara i de fall de fungerar som organisationsnummer för ett företag och för anställda (tidigare anställda).

Information som vi samlar vi in och syfte

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att hantera ditt köp och skicka beställda varor till dig. Vi kan också använda den för att ge relevant information om våra produkter och vår verksamhet, eller be om information av dig.

De personer som vi har information om kan delas in i fyra kategorier:

 • Kund / presumtiv kund / indirekt kund (vår återförsäljares kund)
 • Leverantör
 • Andra samarbetspartner och intressenter
 • Anställd

Ändamål varför vi sparar personuppgifter:

 • För att kunna hantera beställningar/köp, t.ex. orderbekräftelse, leverans, betalning och kommunikation
 • För att kunna hantera offerter, t.ex. information och kommunikation
 • För att kunna hantera kundservice- och reklamationsärenden, t.ex. information och kommunikation
 • För att kunna fullfölja företagets rättsliga förpliktelser t.ex. bokföringslagen. Det kan också vara regler om produktansvar och produktsäkerhet som kan kräva framtagande av kommunikation och information till kunder om produktinformation eller produktåterkallelser i efterhand vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara.
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i olika typer aktiviteter. Om mer detaljerade personuppgifter som t.ex. personnummer, passnummer och/eller hälsouppgifter samlas in till ett specifikt tillfälle kommer de att raderas på mail och listor efter genomförd aktivitet. 
 • För kommunikation och information, t.ex. mail, telefonsamtal, besök och nyhetsbrev.
 • För att genomföra betalningar t.ex. till våra leverantörer, kreditfakturor till kunder och löner till anställda.

Källor till dina personuppgifter

De flesta personuppgifter vi sparar har personen själv lämnat till oss. Vi får även uppgifter från våra återförsäljare eller annan intressent, speciellt gäller det namn och kontaktuppgifter där du önskar en leverans direkt till dig.

Vi har avtal med flera av våra återförsäljare där vi är s.k. personuppgiftsbiträde.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar bara med oss av dina personuppgifter där vi anser det nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster. De företag som hjälper oss med olika tjänster är framförallt:

 • Vårt moderbolag Chemoform AG i Tyskland, där vårt affärssystem finns. Och våra systerbolag i Chemoform Group som vi delar affärssystem med.
 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • Våra leverantörer då direktleverans sker från dem till dig och vid speciella tillfällen.
 • Våra återförsäljare eftersom vi i normalfall inte gör affärer direkt med slutkund.
 • Banker och andra företag som hjälper oss med olika betalningslösningar
 • Företag som hjälper oss med marknadsföring och it-tjänster
 • Myndigheter där det är nödvändigt.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi strävar efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en organisationsenhet inom Chemoform, av annan leverantör eller underleverantör. Chemoform vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Den nya dataskyddslagen innebär att du har ett antal rättigheter, bland annat rätt att beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du har även rätt att få korrigera felaktig information om dig själv och rätt att bli raderad. Om du inte vill ha fler utskick från oss kan du enkelt avsluta din prenumeration på våra nyhetsbrev.

Du har rätt att få tillgång till din data och att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Det gör du bäst genom att kontakta oss via mail till csa@chemoform.com, eller med brev till Chemoform Scandinavia, c/o Tysk-Svenska Handelskammaren, Box 27104, 102 52 Stockholm.

Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”) för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Chemoform Scandinavia, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bl.a. från bokförings- och skattelagstiftning och konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att i våra webbtjänster för att se hur många som använder vår webbplats och vilka sidor som besöks för att kunna förbättra sidan så att du hittar den information du letar efter där.

Ändring i policyn

Chemoform Scandinavia förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna dataskyddspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig som ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker enligt denna policy och i enlighet med gällande lag (Dataskyddslag) är Chemoform Scandinavia AB. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på csa@chemoform.com.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.