Poolvärme

förläng poolsäsongen!

Värmepump är det vanligaste sättet att värma upp sin pool eftersom den är en ekonomisk, stabil och effektiv värmekälla i alla väder. Värmepumpar nyttjar värmen i den omgivande luften och överför den via en värmeväxlare till poolvattnet. Våra värmepumpar är välbyggda, tysta och utvecklade för att värma pooler med kompressor och kondensor i titan som klarar klor och andra poolkemikalier väl. De håller en hög kvalitet och flera är TÜV-testade enligt den Europiska standarden EN14511 med mycket goda resultat. Som kylmedium används gasen R410C som inte påverkar ozonlagret.

När man väljer hur stor värmepump man behöver ska man, förutom poolens storlek, ta hänsyn till var i landet man bor, hur mycket vind det brukar vara vid poolen och hur lång tid på året man vill värma upp
sin pool. Generellt kan man säga att det är alltid bättre att välja en större värmepump än Minimum.

Vill du veta mer, kontakta oss eller din närmaste poolhandlare och fråga efter poolvärmepumpar från Chemoform Scandinavia.

cf nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.