Våröppna poolen

1. Gör rent poolen ordentligt inför säsongsstart. Detta är viktigt eftersom föroreningar utgör grogrund för bakterier och alger.

  • Om du har en vintertålig pool och vatten är kvar i poolen, rengör poolen noggrant med håv och bottensug för att undvika stopp i filteranläggningen. Poolrobot bör inte användas förrän temperaturen nått 15°C.
  • Rengör vattenlinjen med DELPHIN Cleaner Gel (alkalisk). Om poolen är tömd tvättas botten och väggar med DELPHIN Poolrent Gel (sur). Använd en kantrengöringssvamp eller mjuk borste för rengöring.

2. Anslut slangar och kopplingar som kopplats bort under vintern. Ta bort vinterpluggar från inlopp och bräddavlopp. Montera tillbaka poolbelysningen. Kontrollera att ventiler är öppna.

3. Montera tillbaka sandfiltret. Vid behov rengör och byt filtersand eller glas. Montera manometer, dräningsplugg och siktglas. Ställ in sexvägsventilen i closed-läget för att under punkt 4 ändra till backspolning.

Återställ cirkulationspumpen efter vinterstängning. Montera dräningspluggen, töm filterkorgen och fyll filterhuset med vatten.

Anslut värmepump, saltklorinator, automatiskt doseringssystem, UV-rening och ev andra poolkomponenter som monterats loss inför vintern. Tänk på att flera komponenter kräver omkring 15°C innan de startas igång.

Kontrollera o-ringar och packningar så att de är fräscha och sitter rätt på alla enheter. Byt de som behöver bytas eller smörj dem med silikonfett.

4. Fyll upp poolen lite för högt och backspola filtret till rätt nivå i poolen.

5. Starta pumpen, när cirkulationen är igång kontrolleras att alla anslutningar håller tätt.

6. Korrekt vattenvård

Steg 1. Testa pH-värdet och justera vid behov till det idealiska området 7,0–7,4. Korrigera eventuellt pH-värdet med DELPHIN pH-plus eller DELPHIN pH-minus. Om du behöver höja alkaliniteten i poolvattnet kan du använda DELPHIN Alka Up.

Steg 2. Genomför en chockklorering med DELPHIN Chockklor eller DELPHIN QuickTab 20g. Kolla pH- och klorvärdet efter ett par timmar. pH-värdet ska ligga mellan 7,0–7,4, klorvärdet mellan 1–1,5 ppm (mg/l). Justera pH-värdet vid behov. Om klorvärdet visar 0 krävs ytterligare en klordosering. 

Steg 3. Tillsätt DELPHIN Algifix Special för förebyggande av alger.

Steg 4. Lägg DELPHIN Flockfix patron i bräddavloppet eller tillsätt DELPHIN Flockfix flytande vid behov.

Steg 5. Se efter om poolen behöver mer rengöring efter att den har startats igång.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.