Varför blir mitt poolvatten grumligt och vad ska jag göra åt det?

Ibland blir vattnet i en pool grumligt eller mjölkigt. Orsaken är oftast små partiklar som grumlar vattnet, det kan bero på många saker.
De fyra vanligaste orsakerna är:

1. Fel värden i poolen. Om pH-, alkanitets- eller klorvärdet är för högt eller lågt. Att ha korrekta vattenvärden i sin pool är A och O inom poolvård.

2. Miljön runt poolen. Allt runt din pool kan påverka vattnet och göra det grumligt, t.ex. badgäster, pollen och annat från växter och träd, vädret – både sol och regn påverkar vattnet, byggnader runt poolen, djur och människor.

3. Kalkhaltigt vatten. I många delar av Sverige har vi hög kalkhalt i vattnet och det kan leda till att poolvattnet blir grumligt.

4. Filtersystemet. Om ditt filtersystem inte fungerar korrekt, har ett för litet filter eller filterpump, eller om du inte kör ditt filtersystem tillräckligt mycket, är risken för att vattnet blir grumligt stor. Filtersystemet cirkulerar och rengör ständigt vattnet i din pool. Utan det har du stillastående vatten som lätt blir grumligt.

Det är viktigt att du chockklorerar din pool varje vecka med rätt mängd chockklor för din poolstorlek. Ibland får du grumligt poolvatten efter att man chockklorerat, det kommer av de döda algerna och bakterierna som inte hunnit filtrerats bort. Det kan hjälpa att tillsätta flockmedel för att ”flocka ihop” de små partiklarna som gör att vattnet ser grumligt ut. Smutsen fastnar då i filtret och kan sugas upp med en poolrobot eller en bottensug.

Så här gör du för att komma tillrätta med problemet och få ett kristallklart vatten:
1. Kolla att pH-värdet ligger inom det idealiska området mellan 7,0 och 7,4. Tillsätt annars pH plus eller minus så att värdet blir korrekt.

2. Gör en chockklorering.

3. Kolla pH-värdet igen och korrigera om det är nödvändigt.

4. Tillsätt flockmedel och färskvatten.

5. Se till att ha en bra cirkulation av vatten i poolen och en jämn fördelning av tillsatta kemikalier.

6. Dammsug din pool med en bottensug eller poolrobot för att få bort partiklar som flockmedlet har “flockat ihop”.

7. Backspola filtret för att få bort smuts som fastnat där.

8. Kolla alkaniteten och hårdheten av vattnet, det ger information om hur mycket kalkbildande partiklar som finns i vattnet. Är hårdheten för hög, över 200mg/l, rekommenderar vi att tillsätta Metal Magic. Du kan även byta ut delar av vatten med färsk vatten.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.