PLANET POOL Bottenskyddsmatta

Vilket är bästa markunderlaget för en stålväggspool?

Poolen måste stå helt plant och i våg, det bästa sättet att få det är genom att gjuta en platta. Man behöver alltid ta hänsyn till vilka markförhållanden som gäller. Vattnet i poolen ger det ett tryck på 1 ton/kubikmeter. Har man en bra grund räcker det ofta med att se till att underlaget är slätt, fylla med dräneringsmaterial och stenmjöl över detta och sedan ”padda” ytan så att den blir slät, stadig och helt i våg.

För de minsta poolerna kan det räcka med att rensa ytan under poolen från kvistar, stenar och andra ojämnheter och lägga på ett par cm sand eller stenmjöl. Även för dessa gäller att underlaget är slätt, stadigt och helt i våg.

Bottenskyddsmatta måste ALLTID användas för att garantin ska gälla. Den skyddar den ömtåliga linern från eventuella vassa föremål som grus och kvistar.

Vill man isolera under sin pool kan man göra det t.ex. med hårda cellplastskivor ca 5 cm tjocka. Man får då en helt slät, isolerad botten som kommer vara skön att gå på. Bottenskyddsmattan läggs sedan ovanpå cellplasten eftersom linern annars kommer att påverkas av cellplatsen (de reagerar kemiskt med varandra). När poolen väl är på plats kan man formskära cellplasten och bottenskyddsmattan så att de bara går ett par centimeter utanför poolen.

Stålväggspooler behöver alltid ha en god dränering där fukt eller vatten inte blir stående kring stommen.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.