Testa vattenvärde

Vilka vattenvärden ska man ha i poolen?

Vilka vattenvärden ska man ha i poolen går att hitta på många olika ställen. Här har vi sammanställt en tabell för att det ska vara lätt för dig att ha alla värden samlat.

Rekommenderade värden
pH7,0 – 7,4
Hårdhet (kalciumhårdhet)125 – 200 mg/l (ppm)
Alkanitet (karbonathårdhet)80 – 120 mg/l (ppm)
Klor (fritt klor)1 – 1,5 mg/l (ppm)
Bundet klorMax 0,3 mg/l (ppm)
Totalt klorMax 2,0 mg/l (ppm)
Brom2 – 3 mg/l (ppm)
Aktivt syre5 – 8 mg/l (ppm) (mäts alltid 2 timmar efter dosering)
CyanursyraUnder 50 mg/l (ppm)

Varför är det viktigt med rätt vattenvärden?

För att ha ett rent och klart vatten i sin pool är det viktigt att alltid ha rätt vattenvärden. Både för höga och för låga värden påverkar både dig som badar och utrustningen i poolen. Här berättar vi kortfattat om resp värde. Längst ned på sidan finns en tipsruta om säkerhet.

Du kan läsa vår skötselguide för att lära dig mer.

pH värde

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Skalan för pH-värde går från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten.

 • Ett för högt pH-värde irriterar huden, slemhinnor och ögon. Det minskar dessutom effekten av desinfektionsmedlet. Ju högre pH värde över 7,4 desto mindre effekt har kloret. Högt pH värde kan även ge hårda kalkavlagringar och grumligt vatten. Sänk genom att tillsätta Delphin pH-minus.
 • Ett för lågt pH-värde irriterar slemhinnor och ögon för de som badar i poolen. Det kan orsaka korrosion på metalldelar och påverka poolens delar som t.ex. cirkulationspumpen. Linern och ev fogmassa kan skadas av för lågt pH värde. Höj genom att tillsätta Delphin pH-plus.
Kalciumhårdhet

Kalciumhårdheten är måttet på mängden kalcium- och magnesiumjoner som är upplöst i vattnet. Måttet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH) eller mg/l.

Mycket mjuktMjuktMedelhårtGanska hårtHårtMycket hårt
°dH0-44-88-1212-1818-30> 30
mg/l0-8080-140140-210210-320320-530> 530

 • Vid en för hög hårdhet riskerar man att vattnet blir grumligt. Hög kalciumhårdhet kan också ge kalkavlagringar i poolen vilka kan vara svåra att få bort. För att få ner koncentrationen av kalcium eller magnesiumjoner, som oftast är orsaken till hårt vatten, tillsätts Delphin MetalMagic.
 • Låg hårdhet kallas mjukt vatten och kan dra till sig kalk från betong, kakelfogar och till och med från linern. Det gör vattnet aggressivt. Värdet kan sänkas med Delphin Spa Hardness Up.
Alkanitet (karbonathårdhet)

Alkaniteten utgör vattnets buffertförmåga, dvs förmåga att hålla ett jämt pH-värde.

 • Ett för högt alkalinitetsvärde gör det svårt att ändra pH-värdet. Vattnet kan dessutom bli grumligt. Alkaliniteten sänks med Delphin pH-minus. För att sänka alkalinitsvärdet med 10 mg/l (ppm) används ca 250 gr Delphin pH-minus per 10.000 liter som blandas ut i en hink med vatten och tillsätts djupt ner i poolen med cirkulationen avstängd.
 • En låg alkalinitetsnivå ger ett starkt växlande pH-värde som är svårt att få stabil. För att höja alkalinitsvärdet med 10 mg/l (ppm) används ca 200 gr DELPHIN Alka Up per 10.000 liter som blandas ut i en hink med vatten och tillsätts vid/i bräddavloppet med cirkulationen i gång.
Klorvärde (fritt klor)

Klorering av poolvatten är det mest effektiva sättet att desinficera poolvattnet. Klor eliminerar bakterier, alger och föroreningar, vilket ger ett fräscht, rent och kristallklart vatten. Fritt klor är det klor som tillsätts i poolen.

 • För höga klorvärden är inte hälsosamt att bada i, det ger hudirritation och kan ge problem med andningsvägarna. Kloret förbrukas kontinuerligt i poolvattnet, hur mycket klor som förbrukas beror bland annat på poolens storlek, hur mycket poolen används, solljus och vattentemperatur. Det går även att sänka klorvärdet med Delphin Antiklor.
 • För låga klorvärden gör att vattnet inte renas korrekt. Även om det ser rent ut kan både bakterier och mikroorganismer finnas i vattnet. För att alltid ha ett fräscht badvatten krävs både chockklorering och kontinuerlig klorering. För det finns många olika desinficerande produkter att välja mellan.
Bundet klor

När kloret har verkat övergår det till bundet klor eller kloraminer.

 • För hög halt bundet klor luktar “simhall” och kan ibland orsaka irritation i ögon och slemhinnor. Genom att göra en chockklorering försvinner oftast både det bundna kloret och lukten. Att tillsätta nytt vatten till poolen minskar också mängden bundet klor.
 • Bundet klor gör inte någon nytta i poolen så det går inte att få ett “för lågt” värde bundet klor.
Totalt klor

Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.

Brom

Brom är ett alternativ för desinfektions om man vill undvika klor.

 • För höga bromvärden är inte hälsosamt att bada i och kan skada poolens delar. Brom förbrukas kontinuerligt i poolvattnet, på samma sätt som klor.
 • För låga bromvärden gör att vattnet inte renas korrekt och åtgärdas genom att tillsätta brom.
Aktivt syre

Aktivt syre är ett klorfritt alternativ som är skonsamt mot ögon, hud och hår. Det är ett oxidationsmedel som dödar bakterier och
avlägsnar smutspartiklar i vattnet. Den desinficerande effekten är kort och produkten används därför tillsammans med ett medel som förhöjer och förlänger effekten. Aktivt syre behöver då och då kompletteras med en chockklorering med snabbupplösligt klor.

Cyanursyra

Cyanursyra fungerar som stabiliseringsmedel som skyddar fritt klor från att brytas ned av solljus, men samtidigt sänker cyanursyran det fria klorets förmåga att desinficera.

 • Höga värden av cyanursyra innebär att mer fritt klor behövs för att bibehålla oförändrad desinfektion. Vid alltförför höga cyanursyrahalter inträffar klorblockering, vilket gör kloret verkningslöst. Vattnet luktar starkt av klor och vattnet blir grumligt. Cyanursyra sänks genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet, alt sjö- eller regnvatten.
 • För låg halt av cyanursyra gör att det fria kloret i vattnet bryts ned väldigt snabbt. Värdet ökas genom att använda klorprodukter med cyanursyra, t.ex. 200 gr klortabletter.
Tänk på säkerheten!
– Poolkemikalier kan vara farliga i koncentrerad form. Bada inte poolen om något av de rekommenderade värdena skiljer sig för mycket jämfört med det rekommenderade värdet.
– Pool- och spakemikalier ska förvaras oåtkomligt för barn. Transporteras och lagras stående, i sluten originalförpackning, svalt och inte i direkt solljus.
– Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation på förpackningen innan användande.
– Blanda aldrig kemikalierna, det kan leda till kraftiga reaktioner och avge farliga gaser! Väl utspädd i poolen kan produkterna kombineras med varandra, men de får aldrig tillsättas samtidigt.
Tänk på att vattenvård tar tid!
Låt cirkulationen i poolen vara igång och vänta minst en timme mellan varje moment beroende på åtgärd. Har du problem med grumligt vatten kan det i vissa fall ta flera dygn innan poolens vatten är rent och klart igen.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.