Tester

Vattnets pH-, alkanitets- och desinfektionsvärden måste regelbundet testas för att säkerställa vattnets kvalité.

Vi erbjuder en mängd olika tester för olika värden som ger hög precision. Grunden till ett bra vattevärde startar med ett bra test. Det ger förutsättningarna för att kunna veta vilka åtgärder som behövs för att få ett kristallklart vatten. Börja alltid med att mäta pH värdet och se till att det ligger inom de rekommenderade värdet.

Det finns olika typer av tester, t.ex. digitala mätare, tabletter och teststickor. Här hittar du våra olika tester.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Chemoform Scandinavia.

Produkter