Steg 4 – Flockning

Steg_4

Några smutspartiklar är så små att de inte fångas upp av poolens sandfilter. De svävar i vattnet och gör det grumligt. Om inte steg 1 till 3 gjort vattnet klart bör flockningsmedel användas. Flockningsmedlet förbättrar filtrets effekt genom att de minsta partiklarna klumpas ihop till större så att de sjunker till botten eller fångas upp av sandfiltret. Resultatet är helt klart vatten.

Flockningsmedel kan även användas löpande och i förebyggande syfte. Flockningsmedel lämpar sig särskilt väl om poolen har sandfilter. Om din pool har filterpatron (pappersfilter) ska flockningsmedel användas i begränsad omfattning för att undvika att filtret sätts igen. Slå av pumpen och tillsätt en noga avvägd mängd flytande flockningsmedel. Låt de flockade partiklarna sjunka till botten och avlägsna dem sedan med en bottendammsugare som är oberoende av filteranläggningen. Det finns många olika bottensugar och poolrobotar att välja mellan. Du hittar dem under rubriken bottenrenföring.

Tillbaka till steg 3      Till steg 5

901001PP_Flockfix-Flytande_1-l

Flockflix flytande doseras långsamt i bräddavloppet eller sprids ut direkt på vattenytan. Kan användas försiktigt med patronfilter.

Bild-saknas

Flockar Sticks doseras i bräddavloppet och är endast lämpligt för pooler med sandfilter.