Steg 3 – Algbekämpning

Steg_3

Alger är mikroorganismer som ger grogrund för bakterieutveckling. För att säkerställa att poolen är ren och hygienisk är det därför viktigt att hålla vattnet fritt från alger. Särskilt i utomhuspooler är det inte en garanti att vattnet blir rent om man bara använder desinfektionsprodukter. Med rätt mängd algmedel hindras alger från att föröka sig. Algmedel förstärker därmed desinfektionsmedlets effekt. Algmedel behövs dessutom för att förstärka effekten för desinfektionsprodukter baserade på aktivt syre.

Tillbaka till steg 2   Till steg 4

604001PP_Hindrar-Alger-Standard_1-l

Planet Pool Hindrar Alger Standard är ett flytande och klorfritt medel som används i förebyggande syfte för att förhindra att alger växter i poolen.  Medlet är svagt skummande.

Algmedlet blandas ut i en hink med vatten innan det sprids ut i poolen.
(1 kg förpackning)

604003PP_Hindrar-Alger-Standard_3-l

Planet Pool Hindrar Alger Standard är ett flytande och klorfritt medel som används i förebyggande syfte för att förhindra att alger växter i poolen.  Medlet är svagt skummande.

Algmedlet blandas ut i en hink med vatten innan det sprids ut i poolen.
(3 kg förpackning)

610001PP_Hindrar-Alger-Special_1-l

Planet Pool Hindrar Alger Special är ett flytande, klorfritt och skumfritt medel som används i förebyggande syfte för att förhindra att alger växter i poolen.  Den används dessutom tillsammans med aktivt syre för att förbättra dess effekt.

Algmedlet blandas ut i en hink med vatten innan det sprids ut i poolen.