Steg 1 – pH-justering

Steg_1

Vattnets pH-värde är av avgörande betydelse när man har en pool. pH-värdet påverkar vattenbalansen och desinfektionen. Det första och viktigaste steget är därför att testa pH-värdet.

Vattnet ska ha pH 7,0 – 7,4. Ett för högt pH-värde irriterar huden och minskar effekten hos desinfektionsmedlet. Sänk pH-värdet med Sänker pH granulat om pH-värdet ligger över 7,4. Vid ett för lågt pH-värde blir desinfektionsmedlet för aggressivt både för badande och poolen. Höj pH-värdet med Höjer pH granulat om pH-värdet ligger under 7,0.

Ett starkt växlande pH-värde tyder på en låg alkalinitetsnivå. Testa alkalinitetsvärdet och höj alkaliniteten med Höjer Alkalinitet om du mäter ett värde under 80 ppm (mg/l).

Produkter

  • Planet Pool Höjer pH granulat: Höjer pH-värdet i vattnet.
  • Planet Pool Sänker pH granulat: Sänker pH-värdet i vattnet.
  • Planet Pool Höjer Alkalinitet: Höjer alkaliniteten i vattnet och stabiliserar på det viset pH-värdet.

Till steg 2

811001PP_Sänker-pH-Granulat_1,5_kg

Använd Planet Pool pH-sänkande granulat (1,5 kg) för att sänka pH värdet i poolen.

811005PP_pH-sänkande-granulat_5kg

Använd Planet Pool pH-sänkande granulat (5 kg) för att sänka pH värdet i poolen.

802001PP_Höjer-pH-Granulat_1_kg

Använd Planet Pool pH-höjande granulat (3 kg) för att höja pH värdet i poolen.

802003PP_PH-HÖJANDE GRANULAT 3KG

Använd Planet Pool pH-höjande granulat (3 kg) för att höja pH värdet i poolen.

804003PP_Höjer Alkalinitet 3 kg

Planet Pool Höjer Alkalinitet höjer alkaliniteten i vattnet och stabiliserar på det viset pH-värdet.