Våröppna poolsäsongen

Gör rent poolen till säsongsstarten i 4 steg

Rengöring är viktigt eftersom föroreningar utgör grogrund för bakterier och alger.

1a. Om poolen varit vattenfylld under vintern: Rengör poolen noggrant med håv och bottensug för att undvika stopp i filteranläggningen. Rengör vattenlinjen med ett fettlösande medel som Cleaner (fettlösande) eller kalklösande Cleaner Gel (alkalisk).

1b. Om poolen varit tömd på vatten under vintern: Tvätta botten och väggar med kalklösande medel som Poolrent (kalklösande) eller MetalMagic. Använd en kantrengöringssvamp eller mjuk borste för rengöring. Rengör vattenlinjen med ett fettlösande medel som Cleaner (fettlösande) eller kalklösande Cleaner Gel (alkalisk).

 

2. Fyll upp poolen till rätt vattennivå.

 

 

3. Återställ cirkulationspumpen efter vinterstängningen. Vid behov rengör sandfiltret och byt filtersand. Kolla att allt håller tätt vid uppstart och att cirkulationspumpens filterhus är fullt med vatten.

Hitta tillbehör till filtrering här.

4. Börja nu med poolskötseln:

Steg 1 – Testa pH-värdet och justera vid behov till det idealiska området 7,0–7,4.

Behöver du höja pH-värdet? Använd antingen Höger pH Granulat från Planet Pool eller pH-plus Granulat från Delphin.

Behöver du sänka pH-värdet? Använd antingen Sänker pH Granulat från Planet Pool eller pH-minus Granulat från Delphin.

Steg 2 – Genomför en chockbehandling med Superchock eller Veckoklor Multifunktion från Planet Pool, eller Chockklor eller MultiTab 200g från Delphin.

Kontrollera pH- och klorvärdet efter ett par timmar igen med Teststickor Insta-TEST 4 Gul eller Mini Pool Tester från Planet Pool. pH-värdet ska ligga mellan 7,0–7,4, klorvärdet mellan 1–1,5 ppm (mg/l). Justera pH-värdet vid behov. Om klorvärdet visar 0 krävs ytterligare en klordosering.

Steg 3 – Tillsätt Hindrar Alger från Planet Pool eller Algfix Standard från Delphin för förebyggande av alger.

Steg 4 – Lägg Flockar sticks i bräddavloppet eller tillsätt Flockfix flytande från Planet Pool eller Flockfix flytande från Delphin vid behov.

Njut av en ny poolsäsong!

Tips!

För att undvika att poolen förvandlas till ett skumbad så måste man spola av ordentligt efter rengöringen. Använd endast de medel som är ämnade för poolrengöring. Hushållsrengöringsmedel förorsakar oftast inte bara skumbildning, utan gynnar dessutom algtillväxt.

cf nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.