Säkerhetsstaket NORA

Säkerhet är viktigt för oss

Säkerhet är inte tomma ord för oss, därför vill vi gärna berätta vad vi gör.
Vi har lång erfarenhet av att rena vatten i pooler och massagebad i alla storlekar. Vår VD i Chemoform Scandinavia, Endre Winsents, har en kemiingenjörsutbildning med inriktning vattenrening. Endre har dessutom arbetat 25 år med spa- och poolkemi i både Sverige, Norge och Tyskland. Han håller regelbundna utbildningar för de återförsäljare som önskar och vi svarar på era kemifrågor på vår support.

Vi har också en utbildad säkerhetsrådgivare, Niklas Rimsby. Han jobbar med att hela tiden se över och förbättra våra rutiner för att lagring och transport av farligt gods. Han ser också till att våra säkerhetsdatablad alltid är uppdaterade.

Vi i CF Group utvecklar våra produkter oavbrutet, med särskild vikt lagd på säkerhet. I CF Group har vi specialister på kemi-och säkerhetsavdelningen i Tyskland, som jobbar med vattenreningsfrågor i hela Europa. Vi försöker alltid göra användandet av våra produkter så enkel och säker som möjligt. Exempel på det är vårt 5 stegssystem med olika färger, det har vi använt länge och många andra har tagit efter det enkla och smarta systemet.

För oss är det självklart att följa föreskrifter och lagstadgade krav.

Till exempel:

  • Vi är certifierade av branschorganisationen SBB, Svenska Badbranschen.
  • Biociddirektivet 98/8/EG kom till den 28 juli 1998. Sedan dess har alla våra biocidprodukter haft rätta färgsymboler och innehållsdeklarationer. I all vår marknadsföring finns naturligtvis också lagstadgad märkning.
  • Våra texter på kemiförpackningarna är på svenska (eller det språk där produkten säljs) eftersom regelverket kräver detta.
  • Produkter som är deklarerade som irriterande eller värre packas i förpackningar med varningsmärken.
  • Produkter som är deklarerade som farligt gods levereras i UN-godkänd förpackningar.
  • Barnsäkra lock på alla förpackningar.
  • Våra produkter är anmälda till Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen.
  • Vi har en utbildad säkerhetsansvarig som ser till att alla våra produkter hanteras, lagras och transporteras på ett säkert sätt.
  • Säkerhetsblad finns på våra kemikalier och kan beställas på csa@chemoform.com.
  • För er som prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi ut information om ändrade regelverk och annat som berör pool- och spakemi.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.