Ingenting är omöjligt när man är i sitt rätta element

Hur kom vi på att göra en så härlig knasig bild?


Det hela började med att den tyska banken HypoVereiningsBank kontaktade vårt moderbolag CF Group och frågade om de kunde göra en marknadskampanj tillsammans. Svaret blev självklart JA, och kampanjen sprids nu runtom i Tyskland i alla medier. Det är vår VD Cedrik Mayer-Klenk som är ”i sitt rätta element” när han pratar om hur CF Group jobbar med hållbarhet.

Du hittar hela artikeln med flera filmer på www.hvb.de/cf-group. Eftersom allt är på tyska har vi gjort en översättning av artikeln här.

Dyk ner på djupet – hållbarhet kräver mod.

Wendlingen utomhuspool. Ljuset från junisolen kikar fram över de höga trädtopparna på de öde gräsmattorna. Plötsligt kliver en man i vita och blå badbyxor upp på startblock nr 1. Cedrik Mayer-Klenk, vd för det Sydtyska medelstora företaget CF Group, dyker elegant ner på 50-metersbanan. Vatten, grunden för allt jordeliv, är helt klart fokus hos den 50-årige entreprenören. Det är också hans yrke, och han har fortfarande stora planer.

inspelning pågår

CF Group kommer inte bara att vara aktiv inom poolvärlden, utan även inom hållbar rening av världens dricksvatten.

“Väte och syre är miljarder år gamla. Vi människor består till största delen av vatten, det är vår försörjning. Det är därför vi måste göra allt vi kan för att hålla det rent och användbart, säger Cedrik. Han tog över företaget för 25 år sedan, som då hade 15 anställda. Idag sysselsätter det 1 000 personer med en omsättning på 300 miljoner euro.

Förutom vattenvårdprodukter, analys och poolteknik för uppvärmning och filtrering av poolvatten, levererar CF Group även kompletta pooler, smarta poolstyrningssystem och praktiska tillbehör för poolägare över hela världen. Många offentliga pooler, inklusive Wendlingens utomhuspool, använder produkterna idag. Hundratals spaanläggningar mellan Moskva, Bukarest och Lissabon samt privata poolägare på Cote d’Azur, i Beverly Hills och Bahrain förlitar sig på CF Groups produkter för vattenvård och högteknologiska system. Chemoform AG i Wendlingen, utanför Stuttgart, exporterar idag sina produkter till olika 43 länder.

CF Group bildades 2019 av företagen Chemoform AG från Tyskland och FIJA samt Aqualux från Frankrike. Gruppen har en långsiktig hållbarhetsstrategi som de redan har fått utmärkelser för. Till exempel fick CF Group 2020 det omtalade tyska industribyggnadspriset för sitt klimatneutrala huvudkontor. Det byggdes som ett nollenergihus med en stor del återvunnet material.

CF Groups huvudkkontor i Wendlingen

“För mig har ett hållbarhetstänk inneburit att driva företaget på ett sådant sätt att det finns ett överskott att återinvestera i framtida projekt”, säger Cedrik.

CF Group bevisar än en gång att medelstora företag kan göra en “grön” omstrukturering av ekonomin.

För Cedrik Mayer-Klenk, som studerade företagsekonomi och arbetade som managementkonsult innan han började på företaget, är miljöfrågor i fokus sedan länge. Han lanserade bl.a. de första vattenvårdstabletterna utan skadlig borsyra på marknaden.

Biologiska vattenvårdsprodukter har utvecklats, återvinningsbara förpackningar används, tjänstebilsflottan elektrifierats på många håll och flera av företagets byggnader har gjorts självförsörjande med solceller. Cedrik har till och med investerat i ett start-up-projekt för smart pooluppvärmning. Väderprognoser omvandlas till högeffektiva värmeimpulser med hjälp av artificiell intelligens, vilket ger energibesparingar på cirka 30 procent.
För Cedrik innebär investering i gröna idéer och cirkulär ekonomi att bygga vidare på tillväxt. HVB:s företagskundrådgivare Konilija Grade har följt med honom lång tid längs denna väg. Den nära relationen mellan banken och CF-koncernen började för elva år sedan med kontanthantering. En övertagandefinansiering kom till och idag stöttar banken företaget med en hel rad andra tjänster.

Jag förväntar mig att en bank följer med mig inte bara i uppgång och när solen skiner.

Cedrik Mayer-Klenk

Detta är vad CF Group förväntar sig av HypoVereiningsBank:
• Att kunna följa företagets snabba expansion till Östeuropa och boommarknader som Kina.
• En rak och öppen kommunikation.
• Att stödja företaget som strategipartner i många frågor, inklusive hållbarhet.
• Att erbjuda “grön” finansiering för investeringsprojekt.

Konilija Grade

HypoVereiningsBank har hjälpt CF Group med bl.a.:
• Finansiering vid bildandet av CF Group (vid övertagandet av FIJA)
• Med kraftfulla internationella plattformar för valuta- och kontanthantering samt betalningstransaktioner
• Med ett omfattande nätverk av affärskontakter på marknaderna i Östeuropa och tillhörande kunskap om länderna
• Med hållbarhetsexpertis och specialutbildade konsulter.

“Poolverksamheten kommer att fortsätta vara en tillväxtmarknad i framtiden, men samtidigt ser jag den allt minskande resursen dricksvatten som ett fokus för vårt företag”, säger CF Group chefen. Behovet är enormt! Drickbart vatten har blivit så värdefullt för mänskligheten att företaget redan arbetar på smarta lösningar för vattenrening.

På till exempel Maldiverna har CF Group redan startat ett projekt för att kombinera det nödvändiga med det hållbara. Ett saltelektrolyssystem som installeras där och fjärrstyrs från Wendlingen ska med hjälp av solenergi rena havsvattnet till dricksvatten och vatten för hushållen. Med färre transporter till öarna minskas även koldioxidutsläppen.

“Förnybar energi produceras lokalt och används lokalt. Det är så hållbarhet fungerar ur vår synvinkel.”

Solcellspanelerna på huvudkontorets tak

CF Groups huvudkontor i Wendlingen är klimatneutralt, trots sin storlek och funktion som både kontor och logistikcenter. Solcellspanelerna på taket försörjer inte bara byggnaden utan dessutom produceras el som överförs tillbaka till elnätet.

I framtiden kommer praktikanter i CF Group också att kunna lära känna cirkulär ekonomi och kretsloppets principer och på nära håll. De kommer att sköta den Aquaponic anläggning som finns i företagets matsal. Det är ett slags akvarium med fiskar vars vatten gödslar och bevattnar en liten grönsaksplantering, som sedan skickar det renade vattnet tillbaka till fiskarna. “Vattnet hittar alltid sin väg, sägs det. Man måste bara göra det smart, då kommer det här sättet att ge något för oss alla, säger Cedrik Mayer-Klenk.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.