Spabad

Förläng tiden mellan vattenbyte i spabad

Tvätta dig innan spabad

En fråga som ofta dyker upp är hur ofta måste man byta vatten i sitt spabad? Frågan är berättigad och inte helt enkel att svara på. Det är flera faktorer som påverkar. Filter, pumpar, OZON- och UV-rening påverkar vattenkvalitén, men inte på något avgörande sätt. De viktigaste faktorerna är renlighet, antal bad och desinfektionsmetoden. En som inte har tvättat sig innan bad, smutsar ner vattnet 200 gånger mer än en som är rentvättad. Om man badar varje dag eller nån gång i veckan spelar också roll eftersom tillförsel av hudavlaringar, hud- och hårvårdsprodukter m.m. från kroppen ökar med antalet bad. Självklart ska man nyttja sitt bad ofta, men visst före det skönt att kunna förlänga tiden mellan vattenbyten i spabadet. Det första tipset för att ha ett fräscht vatten länge, är att se till att alla som badar i spabadet alltid tvättar sig innan bad.

Välj desinfektionsmedel som passar dig

För att hålla spabadet rent och fräscht behöver man tillsätta desinfektionsmedel. Vid ökat badande ökar man även mängden. Klor är det mest effektiva, vanligaste och den desinfektionsmetod som de flesta offentliga anläggningar använder. Nackdelen är att man kan råka ut för s.k. klorblockering då mängden cyanursyra är för hög och den enda lösningen är att byta vatten.

Vill man använda mindre klor och eventuellt förlänga tiden mellan vattenbyten kan man använda Aktivt syre (Delphin Spa Shock* i kombination med Delphin Spa Shock support) eller Brom (Delphin Spa Brom Tabs 20g). I båda alternativen behöver man göra en ”superdesinfektion” med jämna mellanrum, det gör man bäst med klor
eller Delphin Oxi Booster*.

Ingen metod passar för alla, lär känna ditt spabad och vad som passar för dig!

Du kan läsa mer i skötselguiden för Delphin Spa.
* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.