DELPHIN 5 steg av poolkemi

Följ dessa 5 steg av DELPHIN kemibehandling av ditt badvatten för att få ett skönt och skonsamt vatten.

Steg 1 – Vattenbalans

Idealiskt pH-värde är grunden för ett bra poolvatten. Ett felaktigt pH-värde gör att desinficeringsprodukterna fungerar sämre, eller inte alls. Det kan dessutom göra vattnet aggressivt, så att det blir obehagligt eller farligt att bada och även påverka poolens komponenter negativt.

Steg 2 – Desinfektion

Poolen vatten ska vara rent  både för att det ser mycket mer inbjudande och fräscht ut, men också för att du ska må bra av att bada i det. Med rent menas hygieniskt rent, kristallklart, luktfritt och fritt från bakterier och mikroorganismer.

Detta uppnås genom att använda oxidationsmedel såsom klor, aktivt syre eller brom.

Tänk också på att alltid duscha och tvätta dig innan du hoppar i poolen.

Klor är det vanligaste desinfektionsmedlet. Det finns flera olika typer av klor som har lite olika effekter och påverkar på olika sätt. För bra poolvård behöver du både långtidklorera och chockklorera ditt poolvatten. Långtidsklorering innebär kontinuerlig klorering av poolvattnet, så att vattnet alltid har ett idealiskt klorvärde som är mellan 1,0 -1,5 mg/l (ppm). Långtidsklorering kan göras veckovis eller dagligen, beroendr på vilket du själv föredrar. Hur mycket klor som behövs beror på mängden vatten, vattentemperatur, vädret och badbelastningen, dvs hur många som badar och hur ofta.

Chockklorering innebär att man tillfälligt gör en extra kraftig dosering med klor. Detta gör man när man öppnar och startar igång sin pool på våren och när långtidskloreringen inte räcker till. Det kan exempelvis vara vid bärmeböljor, hög badbelastning, kraftiga regn och ibland annars också.

Hög klor koncentration gör poolen ren, alger och bakterier försvinner och metaller som järn, mangan och koppar oxiderar. Vid en chockklorering frigörs också bundet klor från poolvattnet.

Efter en chockklorering kan klorvärdet tillfälligt bli så högt att det tar några dagar innan du kan läsa av värdet på ett test igen.

Steg 3 – Algbekämpning

Förebygger uppkomst av alger.

Steg 4 – Flockning

Specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten. Använd till pooler med sandfilter. Passar sämre med pooler med patronfilter eftersom dessa sätts igen.

Steg 5 – Rengöring & tillbehör

Håll din pool ren med skonsamma rengöringsprodukter avsedda för pooler och poolvatten..

Komplettera din kemi med olika redskap för att skapa en ren och hälsosam miljö i och runt om din pool.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.