Chockklorering

Chockklorering innebär att man tillfälligt gör en extra kraftig dosering med klor. Detta gör man när man öppnar och startar igång sin pool på våren och när långtidskloreringen inte räcker till. Det kan exempelvis vara vid värmeböljor, hög badbelastning, efter kraftiga regn och ibland även vid andra tillfällen.

Hög klor koncentration gör poolen ren – alger och bakterier försvinner och metaller som järn, mangan och koppar oxiderar. Vid en chockklorering frigörs också bundet klor från poolvattnet vilket gör att reningen kommer att fungera bättre och klorlukten minskar. Bäst använder du Delphin Chockklor eller Planet Pool Superchock för att chockklorera din pool.

Efter en chockklorering kan klorvärdet tillfälligt bli så högt att det tar några dagar innan du kan läsa av värdet på ett test igen. Om du gjort en chockklorering och inte får något utslag när du mäter klorvärdet, så är troligen värdet för högt för att mätutrustningen ska klara att mäta det. Ta då upp lite poolvatten i en behållare och blanda med rent kranvatten och mät igen. Får du nu utslag vet du att klorvärdet i poolen är högt och att du behöver vänta med bad. Det går även att sänka klorvärdet med hjälp av Delphin Antiklor eller Planet Pool Antiklor.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.