Bygga thermoblockpool

En steg för steg monteringsanvisning för att bygga med thermoblock. Medföljer i våra poolpaket!

Har du en dröm om en pool i trädgården och funderar på hur man bygger en thermoblockpool? Vi beskriver hela byggprocessen i 9 steg. Självklart medföljer monteringsanvisningar till alla våra pooler.

1. Gräva och gjuta bottenplatta

Grävning av gropen. Räkna med ett grävdjup på 2 m om poolen ska vara helt nedgrävd. Det behöver vara minst 60 cm plats på alla sidor (räknat från poolens yttermått) för att kunna arbeta obehindrat. Innan gjutningen behöver dränering, isolering och armering vara på plats. Plattan gjuts i betong och ska vara helt slät och vågrät.

För att få blocken på rätt plats är det smart att göra en ram av trä på bottenplattan som thermoblocken placeras emot.

2. Bygg poolen i termoblock

Själva poolen byggs av thermoblocken på betongplattan och varvas med armering, både lod- och vågrätt.

Du kan även bygga en hörn- eller gaveltrappa samtidigt av blocken. Den fylls sedan med singel innan blocken fylls med betong.

3. Montera inbyggdnadsdelar

Inbyggnadsdelar såsom belysning, inlopp och bräddavlopp monteras i vald höjd under pågående bygge. Tänk på att slangen där elkabeln till belysningen ska dras behöver komma över poolens kant.
Även montering av jetstream/simtränare eller vattenfall om du vill ha det, monteras in i detta moment.

4. Montera snäpp-in-list

”Nabbarna” i frigolit på de översta blocken skärs av och snäpp-in listen för linern fästs överst på kanten.
Även på den ev trappan skärs ”nabbarna” av på stegen.

5. Gjut poolen med betong

Stommen av thermoblock fylls med betong, det gäller även för ev trappa som också fylls upp med betong.
Innan fyllning behöver stommen stadgas upp på flera ställen. För en 4 x 8 meters pool minst på två ställen på resp långsida och ett på kortsidorna. Det gäller både utanför och inne i poolen. Ett tips är att använda de lastpallar som poolen levererades på. Stadga extra vid ingjutningsdetaljerna.

6. Montera linern

Skyddsfilten limmas fast på insidan av poolen med det lim som kommer med i poolpaketet. Poollinern hängs sedan in i snäpp-in-listen. Börja i mitten på resp vägg och fortsätt mot hörnen.

7. Montera inbyggnadsdelar

Montering av belysningsarmatur och täckramar på inbyggnadsdelarna.

8. Installation av cirkulationssystemet

Rördragning och installation av sandfilteranläggningen. Tänk på att sätta dit en by-pass-koppling om värme ska kopplas in direkt eller senare. Detta steg kan man välja att göra tidigare, före steg 6, medan man väntar på att gjutningen ska torka så att man kan montera linern.

9. Återfyllning och fyll poolen

Återfyllning runt poolen och fyllning av poolen med vatten.

Bada och njut!

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.