5 steg till hälsosamt badvatten

Följ dessa 5 steg av kemibehandling av ditt badvatten för att få ett skönt och skonsamt vatten.

En av de viktigaste uppgifter som poolägare är att hålla vattnet rent. Följ vårt 5 steg till hälsosamt och kristallklart badvatten.

Steg 1 – pH-justering

Vattnets pH-värde är av avgörande betydelse när man har en pool. pH-värdet påverkar vattenbalansen och desinfektionen. Det första och viktigaste steget är därför att testa pH-värdet.

Vattnet ska ha pH 7,0 – 7,4. Ett för högt pH-värde irriterar huden och minskar effekten hos desinfektionsmedlet. Sänk pH-värdet med Sänker pH granulat om pH-värdet ligger över 7,4. Vid ett för lågt pH-värde blir desinfektionsmedlet för aggressivt både för badande och poolen. Höj pH-värdet med Höjer pH granulat om pH-värdet ligger under 7,0.

Med fel pH-värde fungerar inte desinfektionen.

Ett starkt växlande pH-värde tyder på en låg alkalinitetsnivå. Testa alkalinitetsvärdet och höj alkaliniteten med Höjer Alkalinitet om du mäter ett värde under 80 ppm (mg/l). Alkanitetsvärdet höjer man med Höjer Alkanitet och sänker det med Sänker pH granulat om det behövs.

Produkter

Steg 2 – Desinfektion

Poolen ska vara en skön och säker plats för avkoppling. Då måste vattnet vara klart och hygieniskt. Hela tiden tillkommer små partiklar av smuts, sporer och bakterier utifrån. Bakterier förökar sig snabbt, använd desinfektionsmedel för att förhindra det. De olika desinfektionsmedlen är baserade på antingen klor, aktivt syre eller brom.

Desinfektionsmedlen måste tillföras kontinuerligt, mängden beror på vattnets temperatur och hur smutsigt det är. Ju varmare vatten och ju mer sol, desto mer desinfektionsmedel. Och ju mer poolen används desto mer ”skräp” hamnar i vattnet som sololja, hudkrämer, hår, gräs  och blad.

Chockbehandling bör göras när man fyller poolen och om du får problem med vattenkvaliteten. Vi rekommenderar dessutom att chockbehandla vattnet regelbundet, speciellt vid varmt väder, kraftigt regn eller när poolen används ofta. En chockbehandling innebär att en högre dos desinfektionsmedel används för att döda alger och rensa vattnet på smuts i övrigt.

Desinfektion med klor

Idealiskt klorvärde: 1 – 1,5 ppm (mg/l).

Tänk på att desinfektionsmedel är en biocidprodukt. Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformation innan användning.

Desinfektion med aktivt syre

Idealiskt aktivt syrevärde: 5 – 8 ppm (mg/l) 2 timmar efter tillsättning av aktivt syre.

Aktivt syre är ett klorfritt alternativ som är skonsamt mot ögon, hud och hår. Det är ett oxidationsmedel som dödar bakterier och avlägsnar smutspartiklar i vattnet. Vi rekommenderar att alltid använda Hindrar Alger Special i kombination med Aktivt syre , det förhöjer effekten betydligt.

Vi rekommenderar också att chockbehandla vattnet var 14:e dag under badsäsongen. Bäst resultat uppnås om desinfektion med aktivt syre då och då kompletteras med en chockklorering med snabbupplösligt klor .

Tänk på att desinfektionsmedel är en biocidprodukt. Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformation innan användning.

Steg 3 – Algbekämpning

Alger är mikroorganismer som ger grogrund för bakterieutveckling. För att säkerställa att poolen är ren och hygienisk är det därför viktigt att hålla vattnet fritt från alger. Särskilt i utomhuspooler är det inte en garanti att vattnet blir rent om man bara använder desinfektionsprodukter. Hindra alger från att föröka sig med algmedel. Algmedel förstärker därmed desinfektionsmedlets effekt. Algmedel behövs dessutom för att förstärka effekten för desinfektionsprodukter baserade på aktivt syre.

Steg 4 – Flockning

Några smutspartiklar är så små att de inte fångas upp av poolens sandfilter. De svävar i vattnet och gör det grumligt. Om inte steg 1 till 3 gjort vattnet klart bör flockningsmedel användas. Flockningsmedlet förbättrar filtrets effekt genom att de minsta partiklarna klumpas ihop till större så att de sjunker till botten så att du kan fiska upp dem med en håv eller fångas upp av poolroboten eller i sandfiltret. Resultatet är helt klart vatten.

Flockningsmedel kan även användas löpande och i förebyggande syfte. Det lämpar sig särskilt väl om poolen har sandfilter. Om din pool har filterpatron (pappersfilter) ska flockningsmedel användas i begränsad omfattning för att undvika att filtret sätts igen. Slå av pumpen och tillsätt en noga avvägd mängd flytande flockningsmedel. Låt de flockade partiklarna sjunka till botten och avlägsna dem sedan med en bottendammsugare som är oberoende av filteranläggningen. Det finns många olika bottensugar och poolrobotar att välja mellan.

Steg 5 – Rengöring & tillbehör

Håll din pool ren med skonsamma rengöringsprodukter avsedda för pooler och poolvatten. För att rengöra vattenlinjen lämpar sig bäst den fettlösande Cleanern. Cleanern tar effektivt bort ränder på kakel, folie och plastmaterial.

Rengör intorkade fläckar från alger eller mineraler såväl som kalkfläckar och skorpor med hjälp av Poolrent kalklösande. Använd en mjuk borste eller kantrengöringssvamp för att skydda linern.

Undvik hushållsrengöringsmedel som innehåller tensider eller fosfater. De medför skumbildning och algtillväxt.

Rengör sandfiltret genom att göra en backspolning. Är poolen utrustad med ett patronfilter, rengör eller byt patronen. Testa pH- och klorvärdet igen. Bägge värdena ska nu ligga inom de idealiska områdena och vattnet ska vara rent och klart. I så fall bada och njut! Fortsätt som vanligt med din poolvård. Använder du en annan desinfektionsmetod än klor, är nu rätt tid att byta tillbaka och börja med den kontinuerliga doseringen av aktivt syre eller brom. Rengör ev kvarstår smutsränder och fläckar med poolrengöringsmedel Cleaner fettlösande eller Poolrent kalklösande.

Logga in

nyhetsbrev

I CF nyhetsbrev meddelar vi dig främst om nyheter och trender, men vi ger även tips, råd och information. Informationen består utav info om våra produkter, varumärken, kampanjer och annat aktuellt.